Sissejuhatus kehapsühho­teraapiasse

Kahepäevane kehapsühhoteraapia seminar “Kehatöö ja emotsioonid” tuleb jälle! Kui Sa pole veel osalenud, tee seda kindlasti!

Seminari eesmärgid

  Saada baas ülevaade kehapsühhoteraapia valdkonnast

  Mõista keha olulisust heaolu säilitamise vaatenurgast

  Mõista kehateadlikkuse olulisust ning omandada oskused, kuidas seda igapäeva elus oma tarbeks kasutada

  Mõista, kuidas emotsionaalsed reaktsioonid ning keha on omavahel seotud

  Õppida erinevaid võtteid emotsionaalsete laengute vabastamiseks

  Omandada positiivseid toimemehhanisme pingestatud olukordadega toimetulekuks

Kehapsühho­teraapia on valdkond, mis tegeleb emotsioonide, seisundite, impulsside ja reaktsioonidega, mida kogeme olevikus erinevates situatsioonides. Keha ja emotsioonid on omavahel tugevalt seotud. Nimelt kogeme pea kõike keha kaudu, meel annab kogetule juurde vaid loo. Erinevad laetud seisundid ning emotsioonid salvestuvad kehasse ja talletuvad sinna ning loovad sarnaselt laetud olukordades reaktsioone. Kehas kogeme neid lihaspingena, kurnatusena, eemale tõmbumisena, värinatena, jäigastumisena, energia puudusena jne.

Kehapsühho­teraapia keskseks teemaks on kehateadlikkus ja võime lõdvestunult olukordades kohale jääda.
Pingestatud olukorras, olgu see suhtes partneriga, lastega, kriisiolukorras, seksuaalsuses või muudes elulistes hetkedes, võime kohata kohmetust, kokkutõmbumisi, ebakindlust, ärevust jms. See viitab ebamugavustundele ja läbi töötamata emotsionaalsetele seisunditele, mis tulenevad meie möödunud elukogemusest ja sõnumitest, mida oleme välismaailmalt saanud. Sõnumi andjaks võisid olla meie vanemad lapseeas, sõbrad või sotsiaalsed normid, mida oleme oma uskumus süsteemi vastu võtnud näilise tõena ja mille ootuseid igapäevaelus püüame täita. Keha kaudu terapeutilisi võtteid kasutades saame selliste seisunditega taasühenduse luua ja sinna kogunenud emotsionaalseid pingeid väljendada. Nii loome pinnase lõdvestunumale elule ja võimele elada hetkes kohale jäädes. Lõdvestunud olek toob kaasa positiivsema ja elujaatavama enesetunde ning võime oma igapäevaelu ja selles aset leidvat nautida.

Seminarile on eelkõige oodatud terapeudid, nõustajad ja kõik need, kes töötavad inimestega või ka osalejad enesearengu soovil.

Lektor: Robert Randma

Robert Randma on psühholoog ja EABP poolt tunnustatud kehapsühhoterapeut (www.eabp.org). Lühidalt tähendab see somaatilise psühholoogia praktilist väljundit, kus psühhodünaamilisse psühhoteraapia protsessi ning toetavatele harjutustele eesmärgiga emotsionaalset protsessi käivitada, maandada või struktureerida.

Robert on terapeudina töötanud alates 2014. aastast. Ta juhib Eesti kehapsühhoteraapia assotsatsiooni, viib regulaarselt läbi praktilisi koolitusi teistele terapeutidele ning annab valdkonnakeskseid seminare ning juhib BPTI’d.

Lektor: Robert Randma

Registreerumine/­ootelist

Hetkel ei ole järgmise seminari toimumise kuupäevad teada. Lisa end ootelisti ning saa esimesena teada seminari toimumisajast.