Programm aastate kaupa

Esimene aasta

Õppetöö algab septembris ja toimub täies ulatuses online. Õppetöö kestab 32 nädalat ning lõppeb mais.

Iganädalase Zoomi 2-tunnise kohtumise käigus saad põhjaliku ülevaate kehapsühhoteraapia alustaladest ning struktuuridest. Õpe toimub 10-liikmelistes gruppides ning lisaks kohtumistele veebis oled oodatud kodus praktiseerima erinevaid kehapsühhoteraapia harjutusi, mida tutvustame ning arutame õppe jooksul.

Õpe toimub grupiteraapia formaadis, see tähendab, et lisaks teooriale tegeled suuresti iseenda ja oma mineviku ning kasvukeskkonna mõtestamisega ning kogemisega. Igal grupil on oma konfidentsiaalne Facebooki grupp, kus saad esitada küsimusi, arutada oma siseprotsesse ning olla pidevas ühenduses ülejäänud grupiliikmete ning juhendajaga.

Õppeaasta alguses valid endale ka grupist tugiisiku, kellega viid õppe jooksul läbi ka paaristööd. Aasta jooksul õpid selgeks kõik kehapsühhoteraapia baasstruktuurid ning iga struktuuri lõpetame selle terapeutiliste eesmärkide õppega.

Somaatilise psühholoogia psühhoanalüüsi pool toetub karakteroloogiale, millele pani aluse Wilhelm Reich 1933. aastal oma raamatuga „Character Analysis“. Seda on aastakümneid edasi arendatud ego psühholoogia, objekti-suhete teooria ning mitmete teiste psühhodünaamiliste suundade abiga.

Karakteroloogia toetub reaktsioonimustritele ja põhjalikule struktuurile, mida mõistes saad aru, kuidas erinevates olukordades kõige tõenäolisemalt reageerid ja millistes seisundites end oma elus ikka ja jälle tõenäoliselt leiad.

Võltsmina loomisega loome endale kaitsva struktuuri, mida karakteroloogias on läbi aegade erinevalt nimetatud. Keskendume Alexander Loweni ja Stephen M. Johnsoni teooriatele ja õpime tundma oma kaitsemehhanisme ja arengutraumasid ja mis peamine, töötame grupis selle nimel, et leida oma pärismina nende struktuursete mehhanismide alt.

Pärismina on aga väga haavatav ja vahetult elus olev Ise osa, kelle ressurssides ja olemuses peitub kõik, mida ellu tuua saad. Temas on palju vana valu, aga ka palju loomingut ja pärisolemist. On suur väärtus teda endas näha ja ülimalt oluline õppida teda välismaailmaga kontakti tooma.

Selleks on meil vaja turvalist ruumi enese avastamiseks ja avamiseks ning teistega jagamiseks. Vaid teda teistele näidates saad teda treenida ilmsiks tulema. Samal ajal treenid aga oma kaitsemehhanisme seda protsessi lubama.

Grupiteraapia formaadis kursuse materjali läbi töötamine on selge, Sinu elu kaasav ja arusaadav protsess. See on väike, turvaline ruum, kus kohtud pidevalt ühtede ja samade inimestega, kes on ühiselt samas protsessis. Selleks on aga vaja järjepidevust ja pühendumist.

Programmi tutvustus nädala kaupa:

  Tutvumine

  Programmi tutvustus, kaitsemehhanismid, soovitused grupiteraapiaks, ressurss vs kaitse

  Objekti-suhete teooria, optimaalne frustratsioon

  Ülalhoidev kompensatsioon

  Võltsmina tervendamine

  Sümptomaatiline mina ja esimesed kehapsühhoteraapia harjutused

  Võltsmina kuvandi läbi töötamine

  Lõhestuv struktuur

  Lõhestuva mängud ja tervenemine

  Lõhestuva struktuuri terapeutilised eesmärgid

  Sirutuv-sümbiootiline reaktsioonimuster

  Sümbiootilise struktuuri alajaotus

  Sümbiootilise struktuuri nüansid ja mängud

  Sümbiootilise struktuuri terapeutilised eesmärgid

  Autonoomia struktuur

  Autonoomia struktuuri terapeutilised eesmärgid

  Seeshoidev struktuur

  Seeshoidva struktuuri maailmatunnetus

  Seeshoidva struktuuri terapeutilised eesmärgid

  Rigiidne struktuur

  Rigiidse struktuuri alajaotused 1

  Rigiidse struktuuri alajaotused 2

  Rigiidse kontinuumi terapeutilised eesmärgid

  Ettevalmistus paaristöödeks

  Paaristööd ja tagasiside 1

  Paaristööd ja tagasiside 2

  Paaristööd ja tagasiside 3

  Pärismina

  Piiride seadmine

  Ego funktsioneerimine

  Ego tervendamine

  Küsimused-vastused

Registreeri

Teine aasta

Õppetöö algab mais ning leiab täies ulatuses aset füüsilises ruumis.

Teise aasta läbimiseks tuleb läbida kõik 6 õppemoodulit. Moodulid on 2-päevased ning viimane moodul toimub mai kuus. Lisaks 2-päevastele moodulitele on osalejad kutsutud osalema nädala pikkuses dünaamilise meditatsiooni praktikas, mida rakendatakse osana seeshoidva struktuuri õppest.

Teine aasta keskendub kehapsühhoteraapia simulatsioonide loomisele ning kehatunnetuse arendamisele. Kui esimese aasta õpe lõppes terapeutiliste eesmärkidega, siis teine aasta alustab terapeutilistest eesmärkidest ning keskendub nende ellu kutsumisele terapeutilises keskkonnas.

Selle õppe raames õpid tundma kehalisi reaktsioone, neid juhtima, märkama, kuidas keha reageerib ning kuidas neid somaatilisi reaktsioone juhtida.

Suur osa õppest keskendub simulatsioonide loomele ning kehapsühhoteraapia võtete õppele. Pärast iga moodulit kohtume korra Zoomi platvormis, et arutada kerkinud küsimusi ja probleeme.

Programmi tutvustus mooduli kaupa:

  Keha kaardistamine, organismilised tunded, eklektilised baasvõtted (eelneb Zoomi kohtumine eetika teemadel, järgneb Zoomi kohtumine integratsiooni teemadel)

  Kompensatsioonid (ülalhoidev ja rigiidne)

  Lõhestuv kogemus

  Sümbiootiline kogemus

  Seeshoidev kogemus

  Rigiidne kogemus ja pärismina olemus

Registreeri

Kolmas aasta

Kolmanda aasta programm on koostamisel. Kolmanda aasta õpe keskendub närvisüsteemi regulatsioonile. Siin liigume isiku loost edasi järgmisse etappi, kus püüame koherentsi tuua kogu keha-meel süsteem.

Neljas aasta

Psühhopatoloogiad ning traumatöö ja funktsionaalsed häired. Klienditööd ja supervisioon. Neljanda aasta programm on koostamisel.