Enesekaastunne: täiskasvanud inimese eneseregulatsioon

Enesekaastunne on möödapääsmatu praktika teel maandatud individuatsiooni ja selle juureks on eneseregulatsiooni võimekus.

Oma igapäevaelus oleme kõik teatud hetkedel ülestimulatsioonis. See tähendab, et me tunneme organismilist agiteeritust, kerkib ebamugavustunne, ärevus ja võimetus maandatust leida. Selline seisund võib esile kerkida sisemise või välise stiimuli mõjul ja kannab meid tavaliselt ärevasse, pingestatud või survestatud seisundisse, kus otsime mahalaetust, lahendust või rahuseisundit, kuid sageli ei oska ennast aidata. Selle pinnalt kerkivad nõuded välismaailma suhtes või saab alguse enesehävituslik sisedünaamika.

Tavaliselt leiame end ülestimulatsioonis olles vastakuti vajadustega, hirmudega, süüga, häbiga, konfliktsituatsioonis, leinas olles, surve all ägades, vihas, kuid miks mitte ka elevil või suures rõõmus olles. Meil kaob võimekus end toetada, end maha rahustada, end maandatusse kanda. Seetõttu näib praegune hetk ja selle vahetu kogemine ka kättesaamatu.

Enesekaastunde praktika ei saa kunagi valmis ja teel selle poole kohtame erinevaid takistusi, mis tulevad meie isiklikust loost ja elukogemustest.

Kehapsühho­teraapia harjutused jaotuvad laias laastus kaheks: katalüseerivad harjutused ning hoidvad harjutused. Käesolev seminar on sündinud minu psühholoogia magistrantuuri uuringutest ning keskendub hoituse praktikatele ning annab Sulle laialdase teoreetilise ülevaate enesekaastundest ja kuidas seda praktiliselt oma ellu tuua. Ühtlasi saad teadusliku ülevaate sellest, mis töötab ja miks töötab ning kuidas töötab. Seminari raames teeme ka mitmeid harjutusi ning grupi ja individuaaltöid.

Seminaril käsitletavad teemad:

  Enesekaastunne kui praktika. Selle olulised aspektid. Enesehoituse õpe.

  Eneseavamine kui tee enesekaastundeni

  Eneseregulatsiooni kujunemislugu

  Enesejahedus

  Häbi, süü, ebapiisavustunnete konfrontatsioon

  Enesekriitik ja enesesund

  Töö varjatud nõudlikkusega (partneri/kaaslase suhtes)

  Töö piiridega

  Töö emotsionaalselt regresseerunud seisunditega

  Haavatavuses püsimine

  Sisemise ressursi edendamine

Seminaril osalemiseks peaksid olema läbinud vähemalt kehapsühhoteraapia sissejuhatuse kursuse või aastase online koolituse.

Seminar on täienduseks online õppele, aitab Sind töös klientidega, kuid eelkõige pakub Sulle pinnase paremaks suhteks enesega. Lõppudelõpuks peame kõik ennast suutma sisemiselt toetada ja enesekaastunde ning eneseregulatsiooni praktikad on möödapääsmatu osa inimeseks olemisest.

Ootelist

Lisa end ootelisti ja anname Sulle teada, kui uue seminari kuupäevad on teada: