Kehapsühho­teraapia võtted ja simulatsioonid

  Kuhu ma enda või teraapiakliendiga pikemas perspektiivis liigun?

  Mis ma teen siis, kui kõik mu teraapia võtted on juba ära kasutatud ja ma ei oska enam kuhugi edasi minna?

  Mis saab siis, kui esitletavad probleemid ja alusprobleem näivad olevat läbi töötatud, kuid olemuslik rahulolematus jätkub?

  Kuidas anda endale või teraapiakliendile uus struktuurne suund ja sisemine toetussüsteem ning kuhu see ankurdada?

  Kas ma oskan neid küsimusi vastata oma teraapiaklientide kontekstis? Kas ma oskan neid küsimusi vastata oma elu kontekstis?

  Oma teel on hetki, kus intuitsioon on nii tasane, et seda ei oska ära tunda. On ka hetki, kus teraapia tee on viinud platoole, kus näib näiliselt turvaline, kuid põhja ei näi paistvat ega jalg sinna ulatuvat.

  Ühel hetkel jõuab minevik nii sügavale, et sõnu enam pole, vaid reaktsioonid – kuidas ma käsitlen seda olukorda oma teraapiakliendi tarvis siis? Kuidas ma käsitlen seda enese tarvis?

Neil ja muudel hetkedel on abi struktuurist. Struktuur kannab Sind läbi ka nendest pimedatest kohtadest, kus midagi näiliselt pole või kus kuhugi ei ulatu. Struktuur teeb sust oma ala professionaali, annab Sulle võime maandatult usaldada ka siis, kui silm veel ei näe.

Sellel seminaril õpid:

Praktiliselt liikuma mööda omandatud struktuure.
Näed päriselus, kuidas kehapsühhoteraapia analüütilised struktuurid inimkogemusse rakenduvad ja eluks saavad.
Omandad praktilised võtted ja võimekkuse näha suuremat terapeutilist pilti, mida oma ellu ja töösse tuua.
See seminar on investeering Sinusse endasse, kuid ka Sinu töö tulemuslikkusesse ja jätkusuutlikkusse. Seeläbi saab seminaril õpitu loodetavasti Sinu igapäeva töö osaks ja muudab Sind professionaalsemaks ja enesekindlamaks. Mis kõige olulisem, tõuseb Sinu töö kvaliteet ning loomingulisus, mis on maandatud tugevas struktuuris.
Seminari oluliseks osaks on demonstratsioonid, loomingulisus kehapsühhoterapeutiliste simulatsioonide konstrueerimisel, personaalsed tööd ja töö gruppides ning paarides. Seminari käigus õpid terapeutilisi võtteid ja teraapiat nägema struktuurse lähenemisena, mille raamistikus avaneb tunneteküllane loomingulisus oma olemuslikus eheduses.
Sul avaneb võimalus tuua uus tase kogemuslikkusest teraapiaruumi ja seada teraapia protsessile pikemaid eesmärke, mis aitavad inimesega töötada turvaliselt ning kestvalt toetudes kehapsühhoteraapia struktuurile. Oskuslik navigeerimine struktuurides aitab Sul tunda end kindlamana terapeudi rollis ning aitab muuhulgas inimese tuua samm sammult lähemale olevikku, kus minevik ei pakitse ja tulevik avaneb maandatud kohast.
Loodetavasti on seminar Sinu jaoks ka inspireeriv ning kutsub veelgi süvenenumalt õppima Sulle huvi pakkuvat ala.
Seminarilt saad hulganisti terapeutilisi võtteid, mis Sinu tööd valdkonnas kindlasti rikastavad. 

Kehapsühho­teraapia võtted ja simulatsioonid on jätkuseminar neile, kes on huvitatud terapeudi tööst ja on läbinud vähemalt ühe allpoolmainitud kursustest:

– Teinud läbi seminari “Sissejuhatus kehapsühho­teraapiasse”;

– On lõpetanud Robertiga aastapikkuse iganädalase online õppe;

– Lõpetanud Siegmar Gerkeni 3-aastase väljaõppeprogrammi.

Selle seminariga läheme pea ees kehapsühhoteraapia võtete ja simulatsioonide maailma. Seminari alguses tutvustame väga lühidalt üle karakteroloogia ja sealt edasi toome üles lapsepõlvest materjali, millega ülejäänud seminari vältel töötame. Kasulik on omada baasteadmisi terapeutilisest konfrontatsioonist, osadeteraapiast ning omada valmisolekut ka füüsilise puudutusega kaasnevaks terapeutiliseks tööks. Seminaril on kutsutud osalema nii terapeudiks õppijad, kuid ka enesearengu teed käijad eeldusel, et vähemalt üks ülaltoodud osalemistingimustest on täidetud.

Registreerumine/­ootelist

Hetkel ei ole järgmise seminari toimumise kuupäevad teada. Lisa end ootelisti ning saa esimesena teada seminari toimumisajast.