Õppekava ülesehitus

Esimene aasta

  Annab ülevaate kehapsühhoteraapia ajaloost ning käsitlusest indiviidile, kui holistilisele olendile, keda käsitletakse kehapsühhoteraapia kontekstis psühhodünaamiliselt.

  Tutvustab kehapsühhoteraapia vaatenurka inimkogemusele tuues täienduseks vaatenurki ego psühholoogiast, objekti-suhete teooriast, arengupsühholoogiast, gestalt-teraapiast, kognitiiv-käitumuslikust teraapiast, uitnärvi teooriast, ärksameelsusest, kiindumusteooriast ning erinevatest enesekaastunde praktikatest (MSC, CFT).

  Annab detailse ülevaate kehapsühhoteraapia struktuuridest, nende kujunemisloost, ilmnemisest inimese elus indiviidina ja inimsuhete kontekstist vaadatuna. Iga struktuuri ülevaade lõppeb sissevaatega terapeutilistesse eesmärkidesse, mis annab detailse ülevaate sammudest, millele isik peaks keskenduma eneseavastuse, enesearengu ja tervenemise teel.

  Annab iga struktuuri õppega erinevaid kehapsühhoteraapilisi harjutusi, mida osaleja on oodatud kodus praktiseerima.

  Osaleja õpib kehapsühhoteraapia struktuure ära tundma ning kasutama ja selle kinnistamiseks on kursuse raames ellu kutsutud ka paaristööd.

  Annab ülevaate ego funktsioneerimisest, ego kaitsetest ning aitab aru saada tervenemise etappidest.

  Kutsub isikut rännakule oma sisemaailmas, sest iga kohtumise käigus uurime teatud aspekti osaleja elust. See tähendab, et kursus eeldab isiklikku siseprotsessi ja sellega seonduvaid jagamisi.

  Kutsub isikut ruumi looma nii enese haavatavusele, kui ka teiste grupiliikmete elukogemuse austamisele ja mõistmisele.

  Õppeprotsess toetub teooria õpetamisele grupiliikmete isikliku kogemuse pinnal, see tähendab, et teooriat rakendatakse ja õpetatakse otseselt grupitöö käigus.

Registreeri

Teine aasta

  Annab ülevaate psühhoteraapia baasvõtetest, mis on olulised kehapsühhoteraapia simulatsioonide loomiseks.

  Annab ülevaate keha kaardistamisest ja organismilisest tunnetest emotiivskaalal.

  Loob laialdase loomingulise pinnase simulatsioonide õppele, mis ehitatakse kehapsühhoteraapia terapeutiliste eesmärkidest lähtuvalt.

  Tutvustab erinevaid kehapsühhoteraapia võtteid ja lähenemisi.

  Vaatleb arengupsühholoogiat läbi kehalise kogemuse.

  Loob ruumi õppeks ja praktikateks grupiga nii vaatlemise kui katsetamise läbi.

  Annab sügava mõistmise kehapsühhoteraapia klienditöö dünaamikast.

  Õpetab maandatuse, enesekaastunde ning närvisüsteemi rahustamise võtteid.

  Viib esimesel aastal õpitud teooria praktikasse.

  Kutsub kehateadlikkusele.

  Õpetab afekti ja hoituse praktikaid.

Registreeri

Kolmanda ja neljanda aasta programm on koostamisel.