Kehapsühho­teraapia

Kehapsühho­teraapia vaatab isikut, kui tervikut, kelle keha, meel ja tunded on omavahel lahutamatus ühenduses.

Suur osa meie reaktsioonidest, kogetavatest probleemidest ja emotsionaalsetest seisunditest pärinevad meie minevikust ning on somatiseeritud ehk teisisõnu kehas salvestunud.

Lisaks meie jaoks teadatuntud verbaalsele suhtlusele, on välise ja sisemise maailmaga pidevas suhtluses ka meie keha. Kommunikatsioonil on füüsiline dimensioon ja me kehad reageerivad sündmustele ning infole, mis on ärevusttekitav, kurb, vihale ajav, rõõmus, armastav jne. Keha tõmbub kokku, pöörab ära, sirutub, pingestub, avardub, dissotseerub negatiivsest stiimulist ja omab palju muid erinevaid viise kohanduda stiimuliga ning veenduda seejuures, et sarnase negatiivse stiimuli taaskordumisel on ta kaitstud.

Teatavate traumaatiliste sündmuste tulemusel jääb keha ikka reageerima kokku tõmbuvalt, pingestavalt vms, isegi kui me meel näib olukorra juba lahendanud olevat või unustanud.

Mõned meie reaktsioonid ja emotsionaalsed segadused pärinevad pre-verbaalsest ajast ehk perioodist, kus me olime alles imikud ning meie peamiseks suhtluskeskkonnaks oli üksnes keha ja selle primitiivsed väljundid.

Kehapsühho­teraapia suur positiivne erinevus teistest lähenemistest on selle võime tegeleda probleemidega, kus kõne polnud veel välja arenenud ja seega pelgalt meele kaudu sinna ulatumine on keeruline. Varasest lapsepõlvest pärit emotsionaalsed reaktsioonid on tänaseni esil enamikel meist. See on periood, kus õppisime eneseregulatsiooni, tahet, tulime toime hirmuga, omasime suurt hulka vajadusi, lõime baasi sootunnetusele ja seksuaalsusele ning seal loodud reaktsioonid võivad tänaseni me elu ning inimsuhteid juhtida.

Kehapsühho­teraapia on psühhodünaamiline protsess, see tähendab, et see pärineb süvapsühholoogiast ning kaasab isiku minevikusündmusi ja sellega seotud psühhofüsioloogilisi emotsionaalseid laenguid.

Kehapsühho­teraapia protsessi kuulub isiku minevikuga tutvumine, selle analüüs, simulatsioonide ehitamine, et teatavaid emotsionaalselt laetud kogemusi lähemalt vaadelda ning abistada psüühet võimalike sisekonfliktide lahendamisel. Lisaks sõnalisele osale kaasab kehapsühhoteraapia ka koordineeritud puudutust, agiteerivaid ning ka hoidvaid harjutusi, et aktiveerida kehas salvestunud kogemusi.

Viited

Lühikese elulise ülevaate kehapsühhoteraapiast leiad järgmisest videost.
See on eestikeelsete subtiitritega: https://vimeo.com/297706982

Eestis tegutseb ka Kehapsühho­teraapia assotsiatsioon nimega SOMA.
SOMA koduleht: https://www.kehapsuhhoteraapia.ee

Euroopa kehapsühhoteraapia assotsiatsiooni koduleht: https://eabp.org