BPTI

BPTI (Body Psychotherapy Institute) on 2020. aastal ellu toodud kehapsühhoteraapia õppeasutuse loomise pilootprojekt.

Projekti eesmärk on 2028. aastaks täita Euroopa kehapsühhoteraapia assotsiatsiooni (eabp.org) nõuded, et anda sisse avaldus täisväärtusliku institutsiooni loomiseks, mis vastaks assotsiatsiooni väljastatud nõuetele.
Institutsiooni õppekava pikkus peab olema 4 aastat ja kõik aastad peavad enne avalduse sisseandmist olema läbi katsetatud. See tähendab, et enne aplikatsiooni sisse andmist peab tegemist olema täisväärtusliku toimiva õppeasutusega, mis on oma tervikprogrammist läbi viinud vähemalt ühe õppegrupi.

Mais 2023. aastal saab esimese aasta õppeprogrammist läbi viidud juba 7 gruppi.
Septembris 2023 alustab BPTI teise õppeaasta esimese pilootkursusega, millest saavad osa võtta esimese aasta lõpetanud osalejad.

Järgnevatel aastatel on plaan luua ka õppeprogramm kolmandale ning neljandale õppeaastale.

BPTI baasiks on kehapsühhoteraapia, kuid õppeprogrammi kaasatakse ka võtteid gestalt-teraapiast, konstellatsioonist, osadeteraapiast, psühhodraamast, kognitiiv-käitumuslikust teraapiast ning muudest lähenemistest, et eklektilise lähenemisega täiendada kehapsühhoteraapia teooriat ja töövõtteid.

BPTI eesmärk on täiendava õppe formaadis jagada süvateadmisi kehapsühhoteraapia valdkonnast.